קורס מד"צים כיתות ט'

פרטים והרשמה לקורסים החדשים יתפרסמו רק לאחר פסח