קורס מד"צים כיתות ט'

פרטים והרשמה לקורסים החדשים יתפרסמו לאחר חופשת הקיץ
חזרו לדף זה בחודש ספטמבר 2020