המומחיות שלנו


מה אנו עושים?

אנחנו משמשים כגשר בין שתי מדינות ותרבויות שונות


בסין יש:
  • שוק ותעשיה סינית - ספקים, לקוחות וצרכנים.
  • תרבות עסקית מקומית, דפוסי התנהגות ואתיקה סיניים.
  • שותפים מקומיים - בעסקים, בתעשיות השונות ובממסד.
  • חוקים ורגולציה מקומית.
  • צוות וכח אדם מקומי.
ואילו כאן, בחברה הישראלית:
  • לא יכולים לדבר או לתקשר בסינית.
  • מחסור בידע על סין, כולל מחסור בקשרים ונסיון.
  • ציפיות שונות, גישות שונות ואתיקת פעילות שונה.
  • הצבת נציג קבוע בסין יקרה, כרוכה בסיכון ולוקחת ל...?
בעזרת הגשר הזה אתה יכול ליצור עסקים מצליחים וברי קיימא.