לוגו מועצה.png

מועצת הנוער העירונית

מועצת הנוער העירונית,

הינה הגוף המייצג והנבחר של כל בני ובנות הנוער בעיר.

 

מועצת הנוער העירונית פועלת דרך מחלקת הנוער,

למען גיבוש ושילוב בין בתי הספר דרך מועצות התלמידים,

קידום תנועות וארגוני הנוער הפועלות בעיר ואחראית למסגרות פנאי משמעותיות לנוער.

 

המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם כלל מועצות התלמידים הבית- ספריות ותנועות הנוער ומייצגת את כלל בני הנוער בעיר על כל גווניו ללא הבדלי דת, גזע ומין.

כל פעולותיה של המועצה הם למען זכויות בני הנוער והתלמידים בעיר.

 

תפקידה של מועצת הנוער היינו לייצג את הנוער בפני מקבלי ההחלטות בעיר,

לפעול למען רווחת הנוער ותרבות שעות הפנאי.

כמו כן המועצה לוקחת חלק פעיל בניהול חיי הנוער בעיר בתחום הקהילתי חינוכי.

 

המועצה העירונית פועלת כחלק ממערך מועצות התלמידים והנוער בישראל

ובהתאם להנחיות מועצת התלמידים והנוער הארצית,

מינהל חברה ונוער – משרד החינוך וחוק הרשויות המקומיות.

 

נציגי המועצה מייצגים את הנוער במועצת התלמידים והנוער המחוזית ובפורומים שונים ונהנים ממערך הכשרות מקצועיות במהלך השנה, סמינרים מחוזיים ומקום ליזמות צעירה. 

 

מזכירות מועצת הנוער

מזכירות המועצה מורכבת מ:

יושב.ת ראש

סגן יושב.ת ראש

מזכיר.ה כללי

דובר.ת

יושב.ת ראש ועדת נוער וקהילה

יושב.ת ראש ועדת אתיקה ומשפט

 

שנים עשר העקרונות המנחים של המועצה:

1. על כל נציג במועצה להיבחר באופן דמוקרטי על ידי הגוף שאותו הוא מייצג,

וכהונתו תימשך עד גיוסו לצבא, שירות לאומי או שנת שירות,

אך לא יאוחר ממלאות לו 19 שנה או סיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון.

 

2. על כל מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים להיות מיוצגים בה,

לשלוח נציגים למועצה בהתאם למפתח הוגן של נציגות, הנקבע בתקנון המועצה.

 

3. על המועצה להכין תכנית שנתית הנתונה לשינויים תמידיים בהתאם לצו השעה.

 

4. על המועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת כהונה (קדנציה) בת שנה.

 

5. על המועצה להגדיר מראש באופן דמוקרטי את דרך בחירת בעלי התפקידים במועצה.

 

6. על המועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לפי תקנון המועצה.

 

7. על המועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל את אישור מליאת המועצה.

 

8. על המועצה והוועדות לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות נציגי המועצה ופעיליה, נושאי דיון בישיבה, החלטות שנתקבלו ונימוקיהן, ורישום מדויק של ההצבעות, ולהציגו לכל דורש.

 

9. על המועצה והוועדות להתכנס באופן סדיר.

 

10. על המועצה לכתוב תקנון שאינו בסתירה לתקנון העל,

למעט מקרים שיאושרו בוועדות הבוררות.

 

11. על המועצה לבחור מבקר באופן דמוקרטי.

 

12. על חברי מועצת התלמידים והנוער חל איסור לייצג עמדות מפלגתיות בכל פורום שהוא.

מועצת הנוער מתכנסת פעם בשבוע בימי ב׳ בשעה 17:30

במשרדי מחלקת הנוער רח׳ רמת הגולן 19 רה״ע

IMG_8797.JPG